Privacyverklaring website EQUIFIRST

Laatste update privacyverklaring: 26.06.2018.

Omdat we bij EQUIFIRST graag zorgzaam en correct omgaan met persoonsgegevens, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

1 Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de website van EQUIFIRST.

2 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

DUMOULIN SA, gevestigd Rue Bourie 18, 5300 SEILLES is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens voor heel de wereld, met uitzondering van Nederland.

ARIE BLOK NV gevestigd te Leidekkersweg 2a, 3449 JH Woerden, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens voor heel Nederland.

Hierna worden de voor de verwerking verantwoordelijken verder 'EQUIFIRST' genoemd.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe EQUIFIRST behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van jouw persoonsgegevens. De functionaris kan je contacteren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3 Welke persoonsgegevens verwerken we?

In dit onderdeel leggen we je uit welke persoonsgegevens we van je kunnen verwerken, voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we je gegevens bewaren.

3.1 Logbestanden en cookies

Als je de website bezoekt verzamelen we automatisch technische gegevens (logbestanden) en plaatse we cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

Als je meer informatie wil over deze logbestanden en cookies, kan je dat lezen in onze cookieverklaring.

3.3. Contactformulier

Wanneer u met ons contact opneemt via het online contactformulier, verzamelen we volgende gegevens: naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en uw mobiel nummer en de door u gestelde vraag. We verzamelen deze gegevens omdat dit noodzakelijk is om uw vraag te kunnen doorsturen naar de juiste verkoopverantwoordelijke, om u te contacteren in verband met de gevraagde informatie. Tevens kunnen wij zo uw vragen beantwoorden.
Wij bewaren deze gegevens totdat alle informatie bezorgd is en alle eventuele vragen afgehandeld zijn.

3.4. Elektronische nieuwsbrieven

Op de website van EquiFirst kunt u aangeven dat u nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken we uw e-mailadres.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om u de gevraagde nieuwsbrieven toe te sturen. Door uw e-mailadres in te geven, geeft u ons toestemming om de nieuwsbrieven te versturen.

Via de link onderaan in de nieuwsbrief kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. Zodra u dit doet, verwijderen we uw e-mailadres uit onze mailinglijst.

4 Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden.

Indien u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om uw gegevens bij te houden voor direct marketingdoeleinden, kunnen wij, voor de uitvoering van onze dienstverlening wel gegevens delen met derden (zoals datacenters, drukkerijen, mailingbureaus en softwarebeheerders). Om jouw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. Ook kunnen we je adresgegevens delen met externe partners met het oog op dataverrijking. (Wanneer je bijvoorbeeld verhuisd bent en dit niet aan ons doorgegeven hebt, kunnen wij via deze partners je nieuwe adres verkrijgen).

We kunnen je gegevens ook doorgeven aan de vennootschappen binnen de groep waartoe EQUIFIRST behoort. Om te weten te komen, wie deze vennootschappen zijn, klik hier

5 Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

EQUIFIRST neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens en je vertrouwen in ons serieus. Daarom ondernemen wij alle nodige stappen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

6 Hoe kan je ons contacteren om je rechten uitoefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.


Als u geen e-mails of post meer wenst te ontvangen met nieuwsbrieven of productinformatie, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven op onze mailinglijst. Wanneer u dat doet, zal u geen gepersonaliseerde e-mails of postmailingen meer ontvangen.


U moet uw verzoek per e-mail richten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring gepubliceerd op de website van EQUIFIRST, met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.